Onze WebtoolsGebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN GEBRUIK DIENSTEN EN/OF SOFTWARE VAN webhelpje


1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld van webhelpje en/of software gebruikt en/of gedownload heeft van webhelpje, ongeacht of de dienst en/of software ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die op een andere manier gebruik maakt van diensten van webhelpje.

1.3 webhelpje heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

1.4 Door gebruik te maken van een dienst en/of software gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en ook met de mogelijke consequenties van overtreding van deze voorwaarden voor verdere toelichting zie punt 7.2 Aansprakelijkheid

2.1 webhelpje is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door het gebruik van diensten en/of software van webhelpje.

2.2 Gebruik van diensten en/of software van webhelpje is geheel voor eigen risico en vormen geen garantie voor wat dan ook.3 Gebruik diensten en/of software webhelpje

3.1 Diensten en/of software van webhelpje mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen gebruik en ook enkel door degene die zich voor de dienst heeft aangemeld of de software heeft gedownload. Er mag dus niet op welke manier dan ook een dienst en/of software worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, geleend of welke andere schending van het copyright gedaan worden, wordt hier niet aan gehouden, zie de consequenties in punt 7.

3.2 Diensten en/of software van webhelpje mogen uitsluitend gebruikt worden zoals de dienst bedoeld is. Voor verdere toelichting over waar de dienst en/of software voor bedoeld is, zie de toelichting bij de dienst en/of software.

3.3 Het is niet toegestaan om de reclame op de diensten onzichtbaar te maken of elke andere manier waardoor de reclame niet meer zichtbaar is uit te voeren.

3.4 Het is niet toegestaan om seksueel gerelateerde content op de dienst te plaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om content van derden op de dienst te beheren en seksuele content te weren.4 Vrijblijvendheid

4.1 Alle diensten en/of software van webhelpje zijn vrijblijvend, dit wil zeggen dat webhelpje zich het recht behoudt om op elk moment de diensten en/of software te beŽindigen waardoor de gebruikte dienst en/of software ook mogelijk niet meer werkt.

4.2 Alle diensten en/of software van webhelpje mogen op elk moment worden gewijzigd, wat als mogelijk gevolg heeft dat sommige gegevens verloren gaan.5 Privacy

5.1 webhelpje zal gegevens van haar gebruikers enkel gebruiken voor doeleinden van webhelpje.

5.2 webhelpje zal nooit gegevens aan derden verstrekken.

5.3 Gebruikers van diensten en/of software van webhelpje hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen door webhelpje, hoewel ze dan hun dienst en/of software niet meer kunnen of mogen gebruiken.6 Garantie

6.1 webhelpje geeft geen enkele garantie op haar diensten en/of software.

6.2 webhelpje geeft geen enkele garantie op het functioneren van haar diensten en/of software.

6.3 Mogelijke schade veroorzaakt door een dienst en/of software kunnen niet worden verhaald op webhelpje.7 Consequenties schending van deze voorwaarden

7.1 Heel punt 7 heeft betrekking tot de gehele voorwaarden. Ook als deze later zijn toegevoegd en/of gewijzigd.

7.2 Bij schending van deze voorwaarden heeft webhelpje het recht om je de toegang tot webhelpje te ontzeggen.

7.3 Bij schending van deze voorwaarden heeft webhelpje het recht om de door jouw gebruikte diensten en/of software van webhelpje te verwijderen.

7.4 Bij schending van deze voorwaarden zal webhelpje ook mogelijk juridische stappen ondernemen.